Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

TALIS – internationell studie om lärares och rektorers arbetsmiljö Diarienummer: U2019/02265/S

Publicerad

Informationsmaterial som delades ut vid pressträff om rapporten TALIS 2018.

Ladda ner: