Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria 2019–2023

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria för perioden 2019-2023. Strategin fastställer prioriteringar och samarbetsformer för Sveriges medlemskap i- och partnerskap med Globala fonden.

Ladda ner: