Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Propositionsförteckning hösten 2019

Publicerad

Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från och med 10 september 2019 till mitten av januari 2020.

Ladda ner:

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen i höst och vilka som avses bli slutbehandlade senare under riksmötet. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen tas med i förteckningen.