Informationsmaterial från Finansdepartementet

Statsförvaltningens utveckling

Publicerad

Detta är den bilaga till budgetpropositionen 2020 där regeringen redogör för den statliga förvaltningens organisation och utveckling samt en övergripande redovisning av personalstrukturen m.m. inom staten.

Ladda ner:

Bilagan innehåller dessutom en förteckning över myndighetschefer och ordförande i styrelsemyndigheter.