Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Uppdrag att kraftsamla för att öka samhällets förmåga att hantera explosiva varor

Publicerad

Faktablad: Det stora antalet sprängningar som har drabbat Sverige saknar motstycke i andra jämförbara länder och det ställer nya krav på en rad myndigheter. Det krävs omfattande samarbete, uthållighet och beslutsamhet.

Ladda ner:

För att öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva varor och den illegala användningen av dessa ger regeringen sex myndigheter i uppdrag att tillsammans ta ett helhetsgrepp kring problematiken.