Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Regeringen vill ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan

Publicerad

Faktablad
Skjutningar och sprängningar är ett allvarligt samhällsproblem. För att kunna söka efter skjutvapen och sprängämnen i kriminella miljöer behöver polisen ha tillgång till effektiva tvångsmedel.

Ladda ner:

Polisens möjligheter till husrannsakan ska därför utredas. Inriktningen är att polisen ska få större befogenheter att söka efter bland annat skjutvapen och sprängämnen i brottsförebyggande syfte, till exempel för att avvärja hämndaktioner efter en skjutning. Utredningen ingår i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.