Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Strategi för svenskt samarbete med FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) 2020–2023 Diarienummer: UD2019/19694/KH

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) för perioden 2020–2023. Strategin fastställer prioriteringar och samarbetsformer för Sveriges partnerskap med UNRWA på global såväl som på regional och nationell nivå.

Ladda ner: