Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s världslivsmedelsprogram (World Food Programme, WFP) 2020–2023 Diarienummer: UD2019/19696/KH

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s väldslivsmedelsprogram (World Food Programme, WFP) för perioden 2020–2023. Strategin fastställer prioriteringar och samarbetsformer för Sveriges medlemskap och partnerskap med WFP på global såväl som på regional och nationell nivå.

Ladda ner:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.