Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s världslivsmedelsprogram (World Food Programme, WFP) 2020–2023 Diarienummer: UD2019/19696/KH

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s väldslivsmedelsprogram (World Food Programme, WFP) för perioden 2020–2023. Strategin fastställer prioriteringar och samarbetsformer för Sveriges medlemskap och partnerskap med WFP på global såväl som på
regional och nationell nivå.

Ladda ner: