Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Åtgärder med anledning av det nya coronaviruset Diarienummer: U2020/01123/S

Publicerad

Informationsmaterial om Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

Ladda ner: