Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Ytterligare åtgärder med anledning av det nya coronaviruset Diarienummer: U2020/01123/S

Publicerad

Informationsmaterial om Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

Ladda ner: