Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Förordnande av ledamöter i styrelser för 30 universitet och högskolor

Publicerad

Regeringen har beslutat om förordnande av ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2023. Beslutet omfattar 238 personer varav 97 är nya namn.

Ladda ner: