Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Ändring i förordning ger möjlighet att ge fjärr-eller distansundervisning när en skola är öppen men elever eller lärare är hemma med anledning av sjukdomen covid-19 Diarienummer: U2020/01123/S

Publicerad

Informationsmaterial om ändring i förordning (2020:115) ger möjlighet att ge fjärr-eller distans-undervisning när en skola är öppen men elever eller lärare är hemma med anledning av sjukdomen covid-19.

Ladda ner: