Informationsmaterial från Miljödepartementet

En samlad politik för klimatet - en sammanfattning av regeringens klimatpolitiska handlingsplan

Publicerad

I december 2019 presenterade regeringen den första klimatpolitiska handlingsplanen. Den rymmer över hundra åtgärder, både inom specifika sektorer och på en övergripande nivå. Denna sammanfattning av handlingsplanen lyfter fram ett urval av åtgärder som är viktiga för att nå klimatmålen.

Ladda ner: