Informationsmaterial från Finansdepartementet

Ramverk för svenska statliga gröna obligationer

Publicerad

Ladda ner:

Detta ramverk för svenska statliga gröna obligationer har utvecklats i överensstämmelse med riktlinjerna i Principer för gröna obligationer (Green Bond Principles, GBP) som publicerades 2018 av Internationella Kapitalmarknadsorganisationen (International Capital Market Association, ICMA). Arbetet har skett inom Regeringskansliet i samråd med relevanta expertmyndigheter och granskats av en oberoende expert.

Ramverket möjliggör för investerare att på ett transparent sätt kunna säkerställa att obligationerna är gröna. Riksgälden kommer att genomföra emissionen vid ett lämpligt tillfälle under 2020.