Informationsmaterial från Miljödepartementet, Utrikesdepartementet

Sweden and the 'Leave No One Behind' Principle

Publicerad

Att ingen får lämnas utanför är en av de övergripande principerna i Agenda 2030. Det är både en förutsättning och ett mål för hållbar utveckling och bör genomsyra allt vårt arbete för att uppnå de 17 målen för hållbar utveckling.

Ladda ner:

Denna rapport presenterades av Sverige i samband med FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2020.