Uppdaterad strategi för arbetet mot antibiotikaresistens Diarienummer: Artikelnr: S2020.001

Publicerad

Svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistens 2020-2023 (pdf)

Regeringen har beslutat om en uppdaterad strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Strategin bibehåller den övergripande målsättningen att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur, och kommer att gälla till och med 2023.

Ladda ner: