Informationsmaterial från Finansdepartementet

Miljöbilaga

Publicerad

Ladda ner:

Denna bilaga belyser översiktligt olika tänkbara makroekonomiska risker till följd av klimatförändringarna och hur de väntas påverka ekonomin.