Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Civilt försvar berör hela samhället

Publicerad

Faktablad

Civilt försvar är de verksamheter och åtgärder som myndigheter, kommuner, regioner samt enskilda, företag och det civila samhället vidtar för att stärka Sveriges motståndskraft för höjd beredskap och krig.

Ladda ner:

I fredstid handlar arbetet om beredskapsplanering och att vidta åtgärder för att stärka förmågan att under höjd beredskap och ytterst krig värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Civilt försvar tillsammans med vårt militära försvar bildar Sveriges totalförsvar.

Det civila försvaret ska även bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera fredstida kriser. Krisberedskapen och det civila försvaret bör därmed ses som ömsesidigt förstärkande.