Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Förordning om ändring i förordning (2020:115) ger gymnasieskolor möjlighet att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel i skollokalerna och minska smittspridning Diarienummer: U2020/01123/S

Publicerad Uppdaterad

Informationsmaterial om en ändring i förordning (2020:115) som innebär att en huvudman som håller en gymnasieskola öppen får göra vissa undantag från skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning och förläggning om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Ladda ner: