Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Propositionsförteckning våren 2021

Publicerad

Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2021 under återstoden av riksmötet.

Ladda ner:

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaren och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaren men före utgången av 2021. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten. 

Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen tas med i förteckningen.