Informationsmaterial från Socialdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO) 2021–2025 Diarienummer: S2021/04451

Publicerad

Regeringen har beslutat om en uppdaterad femårig strategi för samverkan med Världshälsoorganisationen (WHO). Prioriterade frågor är bland annat ett förstärkt barnrättsperspektiv. Detta i och med att barnkonventionen blivit svensk lag under 2020. Regeringen har också lagt till starkare betoning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Ladda ner: