Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Ändring av förordning (2020:115) som innebär att möjligheten till fjärr- eller distansundervisning i öppna skolor preciseras och förtydligas Diarienummer: U2020/01123/S

Publicerad

Informationsmaterial om ändring av förordning (2020:115) som innebär att möjligheten till fjärr- eller distansundervisning i öppna skolor preciseras och förtydligas.

Ladda ner: