Informationsmaterial från Finansdepartementet

Finansplan – utdrag ur budgetpropositionen för 2022

Publicerad

Ladda ner:

Finansplanen är ett utdrag ur budgetpropositionen för 2022. Finansplanen innehåller en redogörelse för regeringens ekonomiska politik och en sammanfattning av budgetförslaget för 2022.