Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Framtidens industri - En strategi om grön och digital omställning

Publicerad

För att fortsätta driva industrins gröna och digitala omställning presenterar regeringen nu strategin Framtidens industri. Genom strategin skapas förutsättningar för att svensk industri ska bli en nyckel i den gröna och digitala omställningen.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Med Framtidens industri identifierar regeringen fyra övergripande trender i den globala utvecklingen som påverkar industrin och som ligger till grund för det fortsatta arbetet med strategin; nya stora EU-initiativ, en alltmer komplex och sammanlänkad värld, att globaliseringen bromsas in och att Covid-19-pandemins efterdyningar skapar nya förutsättningar.