Informationsmaterial från Kulturdepartementet

Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025

Publicerad

I denna strategi belyser regeringen de utmaningar som biblioteksväsendet står inför i dag och de utvecklingsbehov som finns. I strategin redovisas sedan tre fokusområden som bedöms vara av central betydelse för biblioteksverksamhetens kvalitet och utveckling.

Ladda ner:

Kopplat till varje fokusområde presenteras delmål med regeringens ambitioner för området samt vilka åtgärder som redan har vidtagits respektive vilka åtgärder som regeringen planerar.