Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Handlingsplan för det statliga genomförandet 2022–2024 av Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030

Publicerad

I mars 2021 överlämnade regeringen skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 till riksdagen. Nu tar regeringen nästa steg och presenterar handlingsplanen för det statliga genomförandet 2022–2024.

Ladda ner:

I handlingsplanen har regeringen tagit fram tre utvecklingsområden för fortsatta initiativ och beslut i frågor som är av betydelse för en hållbar regional utveckling i hela landet.