Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Regeringens deltagande i Konferensen om Europas framtid

Publicerad

Ladda ner:

Förord

Det råder ingen brist på stora samhällsfrågor för den Europeiska unionen att lösa. Klimatkrisen. Hoten mot våra gemensamma värderingar. Det nya säkerhetspolitiska läget, efter Rysslands vedervärdiga invasion av Ukraina. Och många andra frågor, som är helt avgörande för vår framtid.

Det här behöver diskuteras runt om i vår union. Konferensen om Europas framtid har varit ett bra tillfälle att göra just detta, i alla medlemsstater. I Sverige har över 130 evenemang genomförts, både fysiska och digitala, där många viktiga framtidsfrågor har diskuterats. Och på konferensens digitala plattform har över 18 000 idéer kommit in, från medborgare i hela EU.

Själv har jag deltagit så mycket jag har kunnat – den allra roligaste delen har varit att besöka skolor runt om i vårt land, för att resonera med unga människor om de frågor som rör unionens framtid. Om våra gemensamma värderingar, om klimatarbetet och om den säkerhetspolitiska utvecklingen.

En förutsättning för att nå ut brett i vårt samhälle är engagemanget från
arbetsmarknadens parter, civilsamhällets organisationer och olika
utbildningsverksamheter. En utgångspunkt för regeringens arbete med
konferensen har därför varit att hålla överläggningar, genom det vi kallar EU-sakråd, med just dessa aktörer för att uppmuntra dem att engagera sina medlemmar och verksamheter i diskussionerna om EU:s framtid. Genom att öka delaktigheten i samhällets utveckling skapas tillit till det demokratiska systemet.

Jag tycker att konferensen har varit till nytta, av två skäl. För det första har medborgare runtom i unionen fått en chans att delta i det viktiga, demokratiska samtalet om EU:s framtid och våra gemensamma utmaningar. För det andra har det kommit fram en mängd olika idéer om hur samarbetet kan utvecklas, som nu ska analyseras vidare i de deltagande EU-institutionerna.

Nu har konferensen avslutats. Men regeringens arbete med att uppmuntra till ökad delaktighet, kunskap och engagemang i EU-frågor i Sverige fortsätter. Med den utveckling som skett under den senaste tiden känns det väldigt viktigt. Samarbetet i EU behövs mer än någonsin.

Hans Dahlgren