Internationella MR-granskningar av Sverige

CERD-kommitténs granskning (1998-08-17) i målet D.S. mot Sverige (1)

Publicerad

FN:s CERD-kommitté har prövat ett enskilt klagomål mot Sverige, enligt vilket Sverige inte har efterlevt FN:s Konvention om avskaffande av rasdiskriminering (CERD). På denna sida publicerar regeringen kommitténs yttrande för nedladdning samt en svensk sammanfattning av yttrandet.

Ladda ner:

Svensk sammanfattning av yttrandet

Klagomålet avvisades av kommittén.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering (CERD)

Konventionen antogs år 1965. FN:s CERD-kommitté, som består av oberoende experter, övervakar att konventionen respekteras. Granskningen består av prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.