Internationella MR-granskningar av Sverige

CERD-kommitténs granskning (2001-08-10) i målet D.S. mot Sverige (2)

Publicerad

FN:s CERD-kommitté har prövat ett enskilt klagomål mot Sverige, enligt vilket Sverige inte har efterlevt FN:s Konvention om avskaffande av rasdiskriminering (CERD). På denna sida publicerar regeringen kommitténs yttrande för nedladdning samt en svensk sammanfattning av yttrandet.

Ladda ner:

Svensk sammanfattning av yttrandet

Klagomålet avvisades av kommittén.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator