Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens dom (2013-09-05) i målet K.A.B. mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har i en dom prövat Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till domen i fulltext samt en sammanfattning av domen.

Sammanfattning av domen

Målet rörde huvudsakligen frågan om det skulle utgöra en kränkning av artiklarna 2 och 3 i Europakonventionen att utvisa klaganden till Somalia. Europadomstolen meddelade dom i målet den 5 september 2013 och fann med fem röster mot två att en utvisning av klaganden till Somalia inte skulle innebära någon kränkning av artiklarna 2 och 3 i konventionen, bl.a. med hänsyn till den allmänt förbättrade säkerhetssituationen i Mogadishu. Klaganden begärde att målet skulle hänskjutas till domstolen i stor sammansättning. En panel med fem ledamöter av domstolen i stor sammansättning beslutade den 17 februari 2014 att avslå denna begäran, varvid domen av den 5 september 2013 blev slutgiltig.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

Fler domar och beslut

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.