Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (2015-11-25) i målet B.M.S. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Algeriet) skulle stå i strid med artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m. Kommittén ansåg att det inte skulle innebära en kränkning av artikel 3 att utvisa klaganden.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000