Internationella MR-granskningar av Sverige

CAT-kommitténs granskning (2015-11-23) i målet U. mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har prövat ett enskilt klagomål mot Sverige, enligt vilket Sverige inte har efterlevt FN:s konvention mot tortyr (CAT). På denna sida publicerar regeringen en länk till kommitténs yttrande samt en svensk sammanfattning av yttrandet.

Svensk sammanfattning av yttrandet

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Uzbekistan) skulle stå i strid med artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m. Kommittén beslutade att avvisa klagomålet då samma sak redan prövats av Europadomstolen i Strasbourg.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.