Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet

Sveriges återkommande rapportering till CPT

Publicerad · Uppdaterad

Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) granskar varje medlemsstat i Europarådet vartannat år.

Ladda ner:

Europarådets databas

I Europarådets databas (HUDOC) kan det finnas ytterligare dokument hänförliga till granskningen.

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges rapporter i tidigare rapporteringsomgångar, kontakta Regeringskansliet.

Kontakt

EU-enheten, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till EU-enheten, Justitiedepartementet, via registrator