Sveriges rapportering om efterlevnaden av CERD

Regeringen rapporterar återkommande om Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering (CERD) till FN:s CERD-kommitté.

Dokument hänförliga till Sveriges 22-23 rapportering (år 2017-)

FN:s databas

I databasen hos FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) finns det ytterligare dokument hänförliga till rapporteringen.

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges rapporter i rapporteringsomgångar före år 2014, kontakta Regeringskansliet.

Kontakt

Enheten för diskrimineringsfrågor, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för diskrimineringsfrågor, Kulturdepartementet, via registrator