Sveriges återkommande rapportering inom UPR

UPR-rapporteringen avser Sveriges generella efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. På denna sida publiceras svenska översättningar av regeringens rapportering till FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) och av rådets slutsatser och rekommendationer.

Ladda ner:

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges rapporter i rapporteringsomgångar före år 2014, kontakta Regeringskansliet.

FN:s databas

I databasen hos FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) finns det ytterligare dokument hänförliga till rapporteringen.

Kontakt

Enheten för diskrimineringsfrågor, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för diskrimineringsfrågor, Kulturdepartementet, via registrator