Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT:s granskning (2016-08-12) av ärendet J.I. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Ryssland) skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.

Utlåtandet i fulltext

Sammanfattning av granskningen

Kommittén konstaterade att klaganden inte uppfyllt sin bevisbörda och pekade bl.a. på trovärdighetsbrister i klagandens berättelse. Kommittén fann att det inte skulle utgöra en kränkning av artikel 3 i konventionen att utvisa klaganden till Ryssland.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator