Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT:s granskning (2016-11-18) av ärendet R.O m.fl. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden och klagandens minderåriga döttrar till hemlandet (Nigeria) eller till Italien skulle stå i strid med artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning på grund av risk för kvinnlig könsstympning.

Utlåtandet i fulltext

Sammanfattning av granskningen

CAT fann sammantaget att det inte skulle utgöra en kränkning av artikel 3 i konventionen att utvisa klagandena till Italien eller till Nigeria.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator