CAT:s granskning (2016-11-30) av ärendet R.M. mot Sverige

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Bangladesh) skulle stå i strid med artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.

Utlåtandet i fulltext

Sammanfattning av granskningen

Kommittén avvisade klagomålet som uppenbart ogrundat då klaganden inte lyckats visa att en utvisning till Bangladesh skulle strida mot konventionen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator