CAT:s granskning (2017-08-11) av ärendet E.A. mot Sverige

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Libanon) skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning på grund av klagandens sexuella läggning.

Utlåtandet i fulltext

Sammanfattning av granskningen

Kommittén fann att en utvisning av klaganden till Libanon inte skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator