Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT:s granskning (2018-05-11) av ärendet Z.A. m.fl. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klagandena till hemlandet (Ryssland) skulle strida mot artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m.

Granskningen i fulltext

Sammanfattning av granskningen

Kommittén avvisade klagomålet som uppenbart ogrundat då klagandena inte lyckats visa att en utvisning till Ryssland skulle strida mot konventionen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator