Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

CRPD:s granskning (2017-08-18) av ärendet O.O.J. m.fl. mot Sverige

Publicerad

Fråga om det skulle stå i strid med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att utvisa en familj till Nigeria.

Utlåtandet i fulltext

Sammanfattning av granskningen

Eftersom familjens utvisningsbeslut hade preskriberats hade de möjlighet att på nytt ansöka om uppehållstillstånd, vilket kommittén ansåg var ett effektivt rättsmedel. Kommittén fann att klagomålet skulle avvisas med hänvisning till att klagandena inte hade uttömt inhemska rättsmedel.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator