Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2016-12-06) i målet M.T. m.fl. mot Sverige

Publicerad

I huvudsak fråga om det skulle innebära en kränkning av artikel 2 och 3 att utvisa klagandena – en mor och hennes fyra barn – till Afghanistan.

Beslutet i fulltext

Sammanfattning av beslutet

Europadomstolen bedömde att det inte hade framkommit några omständigheter som föranledde en annan bedömning än den de nationella myndigheterna gjort. Klagomålet avvisades såsom uppenbart ogrundat.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator