Internationella MR-granskningar av Sverige

Europadomstolens dom (28-08-2018) i målet S.J.P. och E.S. mot Sverige

Publicerad

Fråga om svenska myndigheter och domstolar agerat i enlighet med artikel 8 i Europakonventionen genom att besluta om omhändertagande av klagandens barn enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt begränsa deras umgänge. Europadomstolen meddelade dom i målet den 28 augusti 2018 och fann att omständigheterna inte gett upphov till en kränkning av artikel 8 i Europakonventionen.

Länk till domen i fulltext

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator