Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT:s granskning (2018-11-16) av ärendet S. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Iran) skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.

Granskningen i fulltext

Sammanfattning av granskningen

Kommittén fann att en utvisning av klaganden till Iran inte skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator