Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT:s granskning (2019-08-02) av ärendet X och Y m.fl. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Egypten) skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.

Granskningen i fulltext

Sammanfattning av granskningen

Kommittén fann att en utvisning av klaganden till Egypten inte skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.