Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2020-02-27) i målet O.I mot Sverige

Publicerad

Frågan i målet var om det skulle utgöra en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen att utvisa klaganden till Nigeria p.g.a. avsaknad av adekvat vård för sin njursjukdom.

Sammanfattning av beslutet

Europadomstolen fattade den 27 februari 2020 ett beslut att avskriva målet från vidare handläggning. Under processen i Europadomstolen beviljades klaganden tidsbegränsat uppehållstillstånd i ett år. Mot den bakgrunden ansåg Europadomstolen att frågan var löst enligt artikel 37 § 1 (b) och att respekten för de mänskliga rättigheterna inte krävde att domstolen fortsatte sin prövning.