Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

CRPD-kommitténs granskning (2021-03-19) av ärendet M.Y. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till Afghanistan skulle strida mot artikel 15, 16 eller 26 i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sammanfattning av granskningen: Kommittén beslutade att avvisa ärendet.