Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

CAT:s granskning (2021-07-18) av ärendet V.M. m.fl. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klagandena till Armenien skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.

Sammanfattning av granskningen: Kommittén fann att en utvisning av klagandena till Armenien inte skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.