Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Östersjöstaternas råd - ordförandeskap 2017 - 2018

Publicerad

CBSS-loggaCouncil of Baltic Sea States - CBSS

Ladda ner:

Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) är ett övergripande politiskt forum och en internationell mellanstatlig organisation för regionalt samarbete mellan Östersjöländerna. Rådet består av representanter för tolv medlemmar (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Europeiska unionen). Rådet arbetar för att genom globala perspektiv främja regionala åtgärder på regionala problem och bildades 1992 för att underlätta övergången till ett nytt internationellt landskap. Arbetet inom CBSS fokuserar idag på olika temata som till exempel mjuk säkerhet, hållbarhet, innovation och utbildning samt motverkandet av människohandel. Styrkan i Rådets arbete är att avtal på politisk nivå kan genomföras och förverkligas genom konkreta projekt. Rådet fungerar dessutom som samordnare för en mängd regionala aktörer inom sina tre långsiktiga prioriteringar: regional identitet - en hållbar och välmående region - en säker och trygg region. Östersjöstaternas råd har även ledningen för genomförandet av vissa delar av EU:s Östersjöstrategi (EUSBSR).

CBSS sekretariat finns i Gamla Stan, Stockholm. Ordförandeskapet i Östersjöstaterna råd roterar varje år mellan medlemsstaterna. Under perioden juli 2017 - juni 2018 innehar Sverige ordförandeskapet med följande prioriteringar: hållbarhet – kontinuitet – anpassningsförmåga. I juli 2018 övertar Lettland ordförandeskapet efter Sverige.

Du kan läsa mera om Rådets arbete på http://www.mynewsdesk.com/se/cbss

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Länk till Sekretariat för Östersjöstaternas råd