Assistent UD

Publicerad

Vill du arbeta som kanslisekreterare eller tredje ambassadsekreterare inom utrikesförvaltningen?

Som assistent inom utrikesförvaltningen arbetar du växelvis ute på utlandsmyndigheterna och i Stockholm med olika typer av administrativt verksamhetsstöd. På utlandsmyndigheten handlar det till exempel om arkiv, IT, kommunikation, ekonomi/redovisning och hjälp till svenskar i utlandet. Tjänstgöringen på Utrikesdepartementet innefattar bland annat hantering av mötes, rese- och besöksplanering, personalredovisning, budget och redovisning.

Just nu pågår rekrytering av ett mindre antal assistenter. Sista ansökningsdag är 6 februari. Se annons under Lediga jobb.

Rekryteringsprocessen

Rekrytering av assistenter annonseras på sidan Lediga jobb, i arbetsförmedlingens platsbank och i externa medier.

Efter ett första urval utifrån ansökningshandlingarna får ett utvalt antal kandidater en inbjudan av den rekryteringsfirma vi samarbetar med i den här processen om att infinna sig i deras lokaler för en test. Testet kommer att utföras i vecka 8. Kandidaten får muntlig återkoppling på testet och samma dag görs en djupintervju av medarbetare på utrikesdepartementet.

Omkring 6-8 personer kommer att antas till tjänsterna. Besked meddelas under mars månad.

Om du antas och ska börja din tjänstgöring i Stockholm blir tillträdet i augusti/september. Om du placeras i utlandsorganisationen blir tillträde enligt överenskommelse och du kommer att genomgå olika utbildningsmoment innan din utlandsstationering.

Individuell lönesättning tillämpas och utgår från en grundnivå som gäller samtliga som erbjuds anställning och därtill relevant arbetslivserfarenhet.

Samtliga anställda har skyldighet att tjänstgöra i utrikesrepresentationen. Under dina två första utlandsstationeringar, som normalt följer på varandra, placeras du företrädesvis på orter utanför Europa med förhållandevis krävande förhållanden. Varje placering varar mellan tre-fem år.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund.